Personuppgifter och uppdaterade villkor

Med anledning av införandet av GDPR 2018-05-25 har vi:

  • Uppdaterat våra allmänna villkor under §9.
  • Tagit fram en dataskyddspolicy.
  • Tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Samtliga dessa dokument finns att läsa under Support på hemsidan (se villkor).

Kommentarer är stängt