Optimera innehållet på din hemsida. Del 5, Bilder

För att optimera er webbplats på bästa sätt bör ni inte enbart tänka på hur sidan upplevs av sökmotorer utan framförallt hur den upplevs av era besökare. För att höja användarvänligheten på en webbplats bör ni ge era bilderbeskrivande texter, så kallade ALT-texter (alternativa texter).

En ALT-text läggs in i er bild i fältet Alternativ text när ni laddar upp en ny bild eller redigerar en befintlig.

Varför bildtext?
Grundsyftet med ALT-texten är att människor med nedsatt syn kan få texten uppläst och ändå tillgodogöra sig kommunikationsvärdet i bilden. Även de som surfar med bildvisning avstängd kan de läsa texten i stället för att bli tvungna att ladda ner bilden.

Bildtexter och sökord
Även om ALT-textens grunsyfte är något helt annat kan vi använda den för att få in ytterligare innehåll som kan användas för att ge en sida tydligare fokus på ett visst sökord. Vi kan dessutom hjälpa Google indexera vår bild efter dessa sökord och öka våra chanser att synas med vår bild hos exempelvis Googles Bildsök.

Tips för ALT-texter

  • Försök hålla texten under 150 tecken, eller mellan 5-15 ord.
  • Beskriv vad bildens syfte är, inte alltid vad den föreställer.
  • Se det som ett tillfälle att få mer unikt innehåll på sidan, tänk sökord.
  • Tänk på att ALT-text i första hand är till för dina besökare och in andra hand för sökmotorer.
Kommentarer är stängt